Khung Smith PC0920

Liên hệ: 0906.475286

-Mã sản phẩm: PC0920
-Trọng lượng: 146kg
-Kích thước: 2130 x1270 x2120 mm

0906.475286