Máy đá đùi trước móc đùi sau XLY13

Liên hệ: 0906.475286

-Mã sản phẩm: XLY13
-Kích thước: 165x170x65 cm
-Tổng trọng lượng: 251 kg
-Tính năng: Chuyên tập nhóm cơ chân

0906.475286