Máy đạp đùi 45 độ H022

Liên hệ: 0906.475286

-Mã sản phẩm: H022
-Hãng: MBH
-Khối Lượng: 272kg
-Kích Thước: 2375mm×1615mm×1470mm

0906.475286